Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2011 oktober
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 102,0 1,9
Materialinsatser 103,9 2,1
Jordämne 103,8 2,3
Betongelement 106,6 5,1
Trästöd 102,4 -1,5
Värmeisoleringar 108,7 8,0
Luftkonditioneringar 98,3 -1,2
Ventilationskanaler 101,4 -1,4
Styrsystem 110,6 2,8
Elcentraler 101,5 1,5
Armatur 103,7 3,4
Hiss 99,6 -0,1
Byggområdets ytstrukturer 104,7 1,5
Armeringsstål 110,2 7,6
Konstruktionsstål 103,7 2,1
Tegel och block 102,4 3,3
Murbruk 104,9 4,6
Hållare 103,2 3,7
Sågvara 93,9 -11,9
Byggskivor och undertak 100,5 -3,9
Träfönster och trädörrar 105,5 3,9
Beläggning 111,5 10,0
Golv 93,8 -4,4
Målarfärger, tapeter och plattor 102,1 2,0
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,2 2,1
Vatten- och avloppsarmatur 103,8 2,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,9 5,7
Värmeanläggningar 93,4 -6,7
Elarbeten 105,9 4,4
Övriga insatser 107,6 5,7

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2011, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2011/10/rki_2011_10_2011-11-11_tau_004_sv.html