Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2011 december
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 102,5 2,1
Materialinsatser 104,2 2,3
Jordämne 108,4 -1,0
Betongelement 106,6 4,9
Trästöd 100,7 0,4
Värmeisoleringar 105,5 4,3
Luftkonditioneringar 101,8 2,2
Ventilationskanaler 101,5 5,4
Styrsystem 111,9 4,1
Elcentraler 101,7 1,5
Armatur 103,7 3,1
Hiss 99,6 -1,5
Byggområdets ytstrukturer 107,8 -0,9
Armeringsstål 111,7 7,4
Konstruktionsstål 103,2 2,3
Tegel och block 101,2 2,0
Murbruk 102,9 3,3
Hållare 103,2 2,8
Sågvara 92,7 -10,6
Byggskivor och undertak 104,6 7,1
Träfönster och trädörrar 105,0 3,7
Beläggning 110,8 9,1
Golv 94,1 -4,6
Målarfärger, tapeter och plattor 102,3 1,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,9 2,4
Vatten- och avloppsarmatur 104,1 2,5
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,1 8,6
Värmeanläggningar 93,7 -3,6
Elarbeten 105,3 3,3
Övriga insatser 108,5 6,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Moilanen (09) 1734 2723, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2011, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2011/12/rki_2011_12_2012-01-12_tau_004_sv.html