Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2012 oktober
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 103,7 1,7
Materialinsatser 106,6 2,5
Jordämne 104,1 0,2
Betongelement 106,3 -0,3
Trästöd 101,0 -1,3
Värmeisoleringar 116,1 6,9
Luftkonditioneringar 103,4 5,2
Ventilationskanaler 95,9 -5,4
Styrsystem 118,8 7,4
Elcentraler 101,9 0,4
Armatur 106,3 2,5
Hiss 100,1 0,5
Byggområdets ytstrukturer 104,8 0,1
Armeringsstål 122,5 11,1
Konstruktionsstål 105,1 1,4
Tegel och block 111,7 9,1
Murbruk 105,0 0,2
Hållare 106,6 3,3
Sågvara 94,5 0,6
Byggskivor och undertak 109,2 8,7
Träfönster och trädörrar 107,2 1,5
Beläggning 114,1 2,3
Golv 94,4 0,6
Målarfärger, tapeter och plattor 104,8 2,7
Köksinredningar och hushållsmaskiner 106,4 2,1
Vatten- och avloppsarmatur 105,8 2,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,0 2,0
Värmeanläggningar 95,2 1,9
Elarbeten 107,3 1,4
Övriga insatser 112,2 4,2

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2012, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2012/10/rki_2012_10_2012-11-12_tau_004_sv.html