Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 januari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,2 1,2
Materialinsatser 107,4 0,8
Jordämne 111,3 6,3
Betongelement 104,4 -1,6
Trästöd 97,4 -1,3
Värmeisoleringar 111,2 -4,1
Luftkonditioneringar 104,7 -2,9
Ventilationskanaler 81,0 -8,6
Styrsystem 117,7 0,1
Elcentraler 104,9 2,2
Armatur 106,6 0,0
Hiss 99,1 -1,0
Byggområdets ytstrukturer 111,5 6,1
Armeringsstål 134,4 5,7
Konstruktionsstål 102,9 -1,3
Tegel och block 112,4 0,8
Murbruk 108,0 3,5
Hållare 107,8 1,0
Sågvara 99,0 5,4
Byggskivor och undertak 109,9 2,0
Träfönster och trädörrar 108,6 2,1
Beläggning 111,7 -1,6
Golv 96,1 0,1
Målarfärger, tapeter och plattor 106,7 1,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 107,7 2,4
Vatten- och avloppsarmatur 106,3 0,2
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,1 -3,7
Värmeanläggningar 98,1 2,2
Elarbeten 107,6 0,0
Övriga insatser 114,5 1,5

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/01/rki_2014_01_2014-02-14_tau_004_sv.html