Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 mars
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,4 1,4
Materialinsatser 107,6 0,5
Jordämne 110,4 2,3
Betongelement 104,6 -0,8
Trästöd 98,1 0,6
Värmeisoleringar 116,1 -0,4
Luftkonditioneringar 102,8 -3,9
Ventilationskanaler 80,4 -8,5
Styrsystem 117,8 -0,0
Elcentraler 104,3 0,7
Armatur 106,1 -0,9
Hiss 99,5 -0,6
Byggområdets ytstrukturer 111,2 2,1
Armeringsstål 134,6 4,5
Konstruktionsstål 103,9 -2,2
Tegel och block 113,4 -1,1
Murbruk 101,2 -4,3
Hållare 111,3 4,3
Sågvara 102,4 7,9
Byggskivor och undertak 106,2 -0,7
Träfönster och trädörrar 108,2 1,4
Beläggning 110,2 -1,4
Golv 96,6 -0,7
Målarfärger, tapeter och plattor 108,5 2,4
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,2 -0,1
Vatten- och avloppsarmatur 107,3 0,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 105,7 -2,5
Värmeanläggningar 99,8 6,7
Elarbeten 107,3 -1,1
Övriga insatser 115,4 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 09 1734 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/03/rki_2014_03_2014-04-15_tau_004_sv.html