Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100

År och månad Totalindex 2000=100 Arbets- insatser 2000=100 Material- insatser 2000=100 Övriga insatser 2000=100 Flervånings- bostadshus 2000=100 Radhus 2000=100 Kontors- och affärsbyggnad 2000=100 Industri- och lagerbyggnad 2000=100 Lantbruks- byggnader 2000=100
2013 januari 135,7 133,4 140,8 126,1 134,9 134,1 133,9 140,7 145,1
2013 februari 136,0 133,4 141,2 126,5 135,1 134,3 134,2 141,0 145,2
2013 mars 136,2 133,4 141,6 126,8 135,1 134,4 134,4 141,4 145,0
2013 april 136,6 134,7 141,6 126,7 135,4 135,0 134,9 141,6 145,2
2013 maj 136,7 134,9 141,6 126,5 135,5 135,3 134,7 141,9 145,5
2013 juni 136,6 134,9 141,3 127,3 135,4 135,1 134,7 141,7 145,2
2013 juli 136,3 135,0 140,7 127,3 135,3 134,8 134,4 141,2 145,0
2013 augusti 136,3 134,9 140,7 128,0 135,3 135,1 134,4 141,3 145,0
2013 september 136,1 134,9 140,4 127,5 135,1 134,7 134,3 141,0 144,7
2013 oktober 136,2 135,4 140,5 126,9 135,3 134,5 134,4 141,2 145,0
2013 november 136,5 135,4 140,7 127,6 135,5 135,1 134,6 141,3 145,1
2013 december 136,4 135,4 140,5 127,7 135,4 134,7 134,7 141,2 144,9
2014 januari 137,1 135,0 142,0 128,0 136,1 135,7 135,3 142,1 145,4
2014 februari 137,1 135,3 141,7 128,8 136,1 135,7 135,2 142,2 145,8
2014 mars 137,5 135,3 142,3 129,0 136,4 136,3 135,4 142,6 146,2
2014 april 136,9 134,8 141,5 128,9 135,9 135,9 134,8 141,7 145,8
2014 maj 137,7 135,8 142,4 128,8 136,6 136,8 135,5 142,6 146,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2014, Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/05/rki_2014_05_2014-06-13_tau_009_sv.html