Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2014 juni
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 105,7 0,6
Materialinsatser 107,9 1,0
Jordämne 107,3 0,7
Betongelement 104,7 0,2
Trästöd 100,8 -1,0
Värmeisoleringar 115,7 0,5
Luftkonditioneringar 102,8 -0,8
Ventilationskanaler 78,3 -6,1
Styrsystem 117,8 -1,1
Elcentraler 104,7 0,4
Armatur 106,2 -0,7
Hiss 100,3 0,1
Byggområdets ytstrukturer 109,2 1,2
Armeringsstål 140,2 7,4
Konstruktionsstål 102,3 -1,2
Tegel och block 113,2 -2,0
Murbruk 98,4 -6,6
Hållare 111,3 4,1
Sågvara 104,8 8,3
Byggskivor och undertak 110,7 3,1
Träfönster och trädörrar 109,7 2,5
Beläggning 110,9 -1,6
Golv 96,8 0,7
Målarfärger, tapeter och plattor 108,3 2,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,0 -0,7
Vatten- och avloppsarmatur 107,2 -1,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 104,8 -1,5
Värmeanläggningar 102,9 8,4
Elarbeten 104,0 -3,5
Övriga insatser 115,1 1,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3348, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2014, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/06/rki_2014_06_2014-07-15_tau_004_sv.html