Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 januari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,6 1,4
Materialinsatser 108,1 0,7
Jordämne 111,8 0,5
Betongelement 104,5 0,1
Trästöd 97,4 0,1
Värmeisoleringar 116,2 4,5
Luftkonditioneringar 101,2 -3,3
Ventilationskanaler 76,7 -5,3
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 105,9 1,0
Armatur 105,1 -1,4
Hiss 100,1 0,9
Byggområdets ytstrukturer 111,9 0,4
Armeringsstål 143,1 6,5
Konstruktionsstål 104,8 1,8
Tegel och block 109,9 -2,2
Murbruk 100,1 -7,3
Hållare 109,2 1,2
Sågvara 102,7 3,7
Byggskivor och undertak 110,4 0,5
Träfönster och trädörrar 108,7 0,0
Beläggning 110,0 -1,5
Golv 96,8 0,7
Målarfärger, tapeter och plattor 108,1 1,3
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,6 -3,9
Vatten- och avloppsarmatur 107,5 1,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,4 0,3
Värmeanläggningar 101,1 3,1
Elarbeten 107,9 0,3
Övriga insatser 115,1 0,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. januari 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/01/rki_2015_01_2015-02-13_tau_004_sv.html