Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 februari
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,6 1,2
Materialinsatser 107,8 0,6
Jordämne 111,8 1,7
Betongelement 104,5 -0,2
Trästöd 96,5 -1,5
Värmeisoleringar 113,9 -1,3
Luftkonditioneringar 102,5 -1,4
Ventilationskanaler 74,6 -5,8
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 105,9 1,0
Armatur 105,1 -1,3
Hiss 95,3 -4,2
Byggområdets ytstrukturer 111,9 1,2
Armeringsstål 142,9 7,5
Konstruktionsstål 105,0 1,5
Tegel och block 110,0 -2,2
Murbruk 100,2 -1,0
Hållare 109,5 -0,9
Sågvara 103,1 2,4
Byggskivor och undertak 110,2 1,9
Träfönster och trädörrar 107,1 -0,5
Beläggning 109,4 -1,3
Golv 93,6 -2,8
Målarfärger, tapeter och plattor 108,7 1,0
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,7 -1,4
Vatten- och avloppsarmatur 107,5 1,2
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,4 4,5
Värmeanläggningar 100,5 1,9
Elarbeten 107,9 0,3
Övriga insatser 115,4 0,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.03.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. februari 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/02/rki_2015_02_2015-03-13_tau_004_sv.html