Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 mars
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,7 1,2
Materialinsatser 107,9 0,2
Jordämne 111,6 1,1
Betongelement 103,5 -1,1
Trästöd 96,9 -1,2
Värmeisoleringar 112,6 -3,0
Luftkonditioneringar 101,6 -1,2
Ventilationskanaler 72,2 -10,2
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 106,3 1,8
Armatur 104,9 -1,1
Hiss 97,8 -1,7
Byggområdets ytstrukturer 111,7 0,5
Armeringsstål 142,7 6,0
Konstruktionsstål 104,1 0,2
Tegel och block 110,0 -3,0
Murbruk 100,5 -0,6
Hållare 114,2 2,7
Sågvara 102,9 0,5
Byggskivor och undertak 111,7 5,2
Träfönster och trädörrar 109,3 1,0
Beläggning 108,9 -1,2
Golv 93,9 -2,8
Målarfärger, tapeter och plattor 108,6 0,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 105,0 -0,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,6 0,3
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,5 1,7
Värmeanläggningar 100,6 0,8
Elarbeten 107,3 0,0
Övriga insatser 115,2 -0,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/03/rki_2015_03_2015-04-15_tau_004_sv.html