Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 maj
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,1 0,4
Materialinsatser 108,2 0,4
Jordämne 111,7 4,1
Betongelement 104,3 -0,4
Trästöd 98,3 -2,0
Värmeisoleringar 114,0 -2,7
Luftkonditioneringar 102,1 -0,6
Ventilationskanaler 72,5 -7,9
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 106,0 1,3
Armatur 105,4 -0,8
Hiss 97,7 -2,6
Byggområdets ytstrukturer 111,7 2,4
Armeringsstål 148,4 9,5
Konstruktionsstål 104,5 2,3
Tegel och block 109,3 -4,2
Murbruk 100,7 0,4
Hållare 111,9 0,5
Sågvara 103,5 -0,6
Byggskivor och undertak 109,1 1,0
Träfönster och trädörrar 108,5 -1,0
Beläggning 109,2 -1,7
Golv 92,8 -4,4
Målarfärger, tapeter och plattor 108,3 -0,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,2 -0,1
Vatten- och avloppsarmatur 107,7 0,4
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,2 0,6
Värmeanläggningar 99,7 -1,5
Elarbeten 108,7 1,4
Övriga insatser 116,5 1,1

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. maj 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/05/rki_2015_05_2015-06-16_tau_004_sv.html