Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 juli
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,3 0,6
Materialinsatser 108,1 0,0
Jordämne 110,2 2,4
Betongelement 105,2 0,3
Trästöd 98,3 -3,1
Värmeisoleringar 112,8 -3,0
Luftkonditioneringar 102,0 -1,1
Ventilationskanaler 71,5 -9,9
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 107,4 1,6
Armatur 107,7 3,3
Hiss 95,1 -5,3
Byggområdets ytstrukturer 110,7 1,2
Armeringsstål 144,6 3,1
Konstruktionsstål 103,7 1,5
Tegel och block 109,2 -3,5
Murbruk 100,9 1,8
Hållare 110,6 -0,6
Sågvara 103,0 -0,7
Byggskivor och undertak 109,8 1,2
Träfönster och trädörrar 109,9 -1,6
Beläggning 109,9 -0,6
Golv 93,0 -4,5
Målarfärger, tapeter och plattor 108,5 -0,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,4 -0,6
Vatten- och avloppsarmatur 107,6 0,3
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,1 3,6
Värmeanläggningar 101,6 -1,3
Elarbeten 109,5 4,4
Övriga insatser 117,1 1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juli 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/07/rki_2015_07_2015-08-14_tau_004_sv.html