Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 augusti
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,3 0,7
Materialinsatser 108,4 0,3
Jordämne 110,6 3,5
Betongelement 104,9 0,6
Trästöd 98,1 -2,1
Värmeisoleringar 114,0 -2,7
Luftkonditioneringar 101,1 -0,4
Ventilationskanaler 72,3 -7,7
Styrsystem 119,4 1,4
Elcentraler 106,9 0,8
Armatur 107,6 3,0
Hiss 93,8 -6,6
Byggområdets ytstrukturer 111,0 1,9
Armeringsstål 151,9 7,6
Konstruktionsstål 102,9 1,1
Tegel och block 109,2 -2,4
Murbruk 100,9 1,9
Hållare 112,0 1,5
Sågvara 103,5 -1,0
Byggskivor och undertak 108,1 -2,7
Träfönster och trädörrar 109,3 -2,3
Beläggning 110,9 -0,8
Golv 92,8 -4,2
Målarfärger, tapeter och plattor 108,7 0,9
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,5 0,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,4 0,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 109,4 3,6
Värmeanläggningar 100,4 -2,6
Elarbeten 107,6 0,3
Övriga insatser 116,9 1,5

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2459, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/08/rki_2015_08_2015-09-15_tau_004_sv.html