Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 oktober
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,9 0,8
Materialinsatser 108,1 -0,0
Jordämne 113,1 1,5
Betongelement 104,8 0,4
Trästöd 96,8 -2,5
Värmeisoleringar 113,7 -3,0
Luftkonditioneringar 101,3 1,4
Ventilationskanaler 70,8 -8,2
Styrsystem 120,6 1,3
Elcentraler 107,3 1,3
Armatur 109,9 5,3
Hiss 98,4 2,0
Byggområdets ytstrukturer 112,7 1,1
Armeringsstål 150,1 5,8
Konstruktionsstål 101,5 -0,5
Tegel och block 110,0 0,6
Murbruk 99,8 0,5
Hållare 112,9 2,0
Sågvara 102,7 -2,0
Byggskivor och undertak 108,9 3,4
Träfönster och trädörrar 107,2 -3,7
Beläggning 111,4 0,0
Golv 92,8 -4,2
Målarfärger, tapeter och plattor 108,3 0,2
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,3 -1,2
Vatten- och avloppsarmatur 107,3 0,0
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,9 1,2
Värmeanläggningar 100,7 -1,3
Elarbeten 103,5 -3,5
Övriga insatser 117,1 1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. oktober 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/10/rki_2015_10_2015-11-13_tau_004_sv.html