Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 november
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,9 0,8
Materialinsatser 107,9 -0,3
Jordämne 113,1 1,1
Betongelement 104,8 0,5
Trästöd 96,0 -2,8
Värmeisoleringar 114,3 -3,2
Luftkonditioneringar 101,1 -0,9
Ventilationskanaler 71,8 -5,9
Styrsystem 120,6 1,3
Elcentraler 107,3 1,3
Armatur 108,3 3,7
Hiss 94,7 -1,6
Byggområdets ytstrukturer 112,7 0,8
Armeringsstål 150,7 6,1
Konstruktionsstål 101,1 -1,5
Tegel och block 110,1 0,7
Murbruk 100,9 1,7
Hållare 110,4 -0,3
Sågvara 101,5 -1,0
Byggskivor och undertak 110,4 1,4
Träfönster och trädörrar 107,4 -4,6
Beläggning 109,2 -2,1
Golv 93,7 -4,0
Målarfärger, tapeter och plattor 108,3 -0,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 104,5 1,5
Vatten- och avloppsarmatur 107,5 0,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 106,5 -0,1
Värmeanläggningar 100,7 -0,5
Elarbeten 103,2 -3,4
Övriga insatser 117,2 1,9

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/11/rki_2015_11_2015-12-15_tau_004_sv.html