Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100

Materialinsats 2015 december
Index Årförändringprocent
Arbetsinsatser 106,9 0,8
Materialinsatser 107,5 -0,5
Jordämne 112,0 0,2
Betongelement 104,7 0,4
Trästöd 95,3 -2,9
Värmeisoleringar 113,2 -3,8
Luftkonditioneringar 100,9 -0,4
Ventilationskanaler 73,6 -4,2
Styrsystem 120,6 1,3
Elcentraler 107,3 1,4
Armatur 108,3 3,7
Hiss 95,2 -0,3
Byggområdets ytstrukturer 112,0 0,1
Armeringsstål 150,3 5,4
Konstruktionsstål 99,7 -3,8
Tegel och block 110,2 0,8
Murbruk 101,2 2,0
Hållare 110,4 -0,3
Sågvara 101,5 -2,0
Byggskivor och undertak 109,6 -1,6
Träfönster och trädörrar 106,5 -2,3
Beläggning 108,3 -2,7
Golv 92,2 -4,6
Målarfärger, tapeter och plattor 108,1 -0,1
Köksinredningar och hushållsmaskiner 103,1 0,8
Vatten- och avloppsarmatur 107,5 0,1
Vattenledningsrör, avlopps- och värme ledningar 107,9 0,4
Värmeanläggningar 100,8 -1,2
Elarbeten 103,1 -3,4
Övriga insatser 117,1 1,8

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. december 2015, Tabellbilaga 3. Insatsindex 2010=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2015/12/rki_2015_12_2016-01-15_tau_004_sv.html