Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, juni 2016

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 100,5 0,1 0,7
01 ARBETSINSATSER 399,8 101,0 -0,1 1,3
02 MATERIALINSATSER 510,0 100,3 0,4 0,3
02.1 OMRÅDE 41,9 101,6 1,0 1,9
02.1.1 Jordämne 28,9 102,3 1,7 3,0
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 100,0 -0,5 -0,4
02.2 HUS 242,1 99,1 0,5 -1,2
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 99,4 0,5 -1,0
02.2.2 Betongelement 54,4 99,8 0,7 -0,5
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 100,0 2,0 -0,1
02.2.4 Sågvara 36,0 99,9 1,2 -0,5
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 97,0 -2,1 -2,3
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 98,7 0,5 -1,7
02.2.7 Beläggning 14,4 96,8 -0,2 -3,1
02.3 UTRYMMEN 93,3 101,7 0,4 2,2
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 99,6 -0,9 0,7
02.3.2 Ytmaterial 41,2 101,7 0,2 2,2
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 102,5 1,2 2,8
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 101,1 -0,1 1,2
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 102,5 1,2 2,8
02.4.2 Ventilation 28,0 100,5 -0,3 0,5
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 101,6 0,1 1,8
03 TJÄNSTER 90,2 100,0 0,0 0,2
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 100,0 0,0 0,3
03.1.1 Transporter 27,1 96,3 0,0 -3,4
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 98,4 0,0 -0,6
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 103,1 0,0 4,2
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 98,3 0,0 0,9
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 104,6 0,0 4,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 100,5 -0,0 -2,0
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 99,8 0,0 -0,6
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,2 0,0 0,2
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 99,7 0,0 -1,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.07.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. juni 2016, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, juni 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2016/06/rki_2016_06_2016-07-15_tau_001_sv.html