Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, augusti

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, augusti 2016

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 100,5 0,0 0,6
01 ARBETSINSATSER 399,8 100,8 -0,2 1,2
02 MATERIALINSATSER 510,0 100,5 0,3 0,3
02.1 OMRÅDE 41,9 101,5 0,0 1,8
02.1.1 Jordämne 28,9 102,2 0,0 2,8
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 100,0 0,0 -0,4
02.2 HUS 242,1 99,5 0,1 -1,0
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 98,7 -1,2 -0,8
02.2.2 Betongelement 54,4 101,5 1,8 1,1
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 101,3 -0,5 1,0
02.2.4 Sågvara 36,0 99,3 -0,4 -1,3
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 100,6 2,0 1,0
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 97,7 -0,5 -3,4
02.2.7 Beläggning 14,4 97,0 -1,0 -4,2
02.3 UTRYMMEN 93,3 101,9 0,7 1,6
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 98,6 -0,9 -1,3
02.3.2 Ytmaterial 41,2 102,5 0,7 1,9
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 102,7 1,4 2,5
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 100,9 0,3 1,3
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 102,7 1,4 2,5
02.4.2 Ventilation 28,0 99,2 -0,4 0,1
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 101,7 0,4 2,2
03 TJÄNSTER 90,2 99,4 0,0 -0,2
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 99,3 0,0 -0,1
03.1.1 Transporter 27,1 96,1 0,0 -3,3
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 100,5 0,0 2,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 100,4 0,0 -0,4
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 98,1 0,0 -0,5
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 104,6 0,0 4,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 98,7 -0,1 3,5
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 99,9 0,0 -0,6
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,2 0,0 0,2
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 99,7 0,0 -1,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, augusti 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2016/08/rki_2016_08_2016-09-15_tau_001_sv.html