Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, september 2016

Benämning på insats Vikter Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
0 TOTALINDEX 1000,0 100,6 0,1 0,8
01 ARBETSINSATSER 399,8 100,9 0,0 1,1
02 MATERIALINSATSER 510,0 100,7 0,2 0,7
02.1 OMRÅDE 41,9 101,8 0,3 1,6
02.1.1 Jordämne 28,9 102,6 0,4 2,5
02.1.2 Byggområdets ytstrukturer 13,0 100,0 0,0 -0,4
02.2 HUS 242,1 99,7 0,2 -0,1
02.2.1 Betong, tegel och block 37,8 99,7 1,0 1,7
02.2.2 Betongelement 54,4 101,9 0,4 1,8
02.2.3 Stålkonstruktioner 17,3 101,0 -0,3 1,0
02.2.4 Sågvara 36,0 99,9 0,6 0,4
02.2.5 Värmeisoleringar 22,4 98,3 -2,3 -3,2
02.2.6 Fönster och dörrar 59,8 98,3 0,5 -1,9
02.2.7 Beläggning 14,4 97,2 0,2 -2,8
02.3 UTRYMMEN 93,3 102,5 0,5 2,1
02.3.1 Inomhuskonstruktioner 15,9 100,4 1,9 0,7
02.3.2 Ytmaterial 41,2 103,0 0,5 2,7
02.3.3 Fast inredning, kranar och hushållsmaskiner 36,2 102,7 -0,1 1,9
02.4 TEKNISKA SYSTEM 132,7 101,0 0,0 0,8
02.4.1 Värme, vatten och avlopp 21,4 102,7 -0,1 1,9
02.4.2 Ventilation 28,0 100,6 1,4 1,1
02.4.3 El, reglering, belysning och hiss 83,3 101,6 -0,1 1,3
03 TJÄNSTER 90,2 99,3 -0,1 -0,2
03.1 ARBETSPLATS- OCH VERKTYGSSERVICE 76,7 99,3 0,0 -0,1
03.1.1 Transporter 27,1 96,1 0,0 -3,3
03.1.2 Maskinarbeten och lyftanordningar 9,0 100,5 0,0 2,1
03.1.3 Arbetsplatsutrymmen, ställningar och väderskydd 21,0 100,4 0,0 -0,4
03.1.4 Formmaterial och därtill hörande stöd 1,5 98,1 0,0 -0,5
03.1.5 Avfallsavgifter 10,8 104,6 0,0 4,6
03.1.6 Arbetsplatsenergi 7,2 98,9 0,2 3,7
03.2 ÖVRIGA TJÄNSTER 13,5 99,4 -0,5 -1,0
03.2.1 Försäkringar 4,5 100,2 0,0 0,2
03.2.2 Anslutningsavgifter 9,0 99,0 -0,7 -1,6

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Atro Andersson 029 551 3544, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. september 2016, Tabellbilaga 1. Insatsindex 2015=100, september 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2016/09/rki_2016_09_2016-10-14_tau_001_sv.html