Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2020, oktober

Byggnadskostnadsindex 2017, januari

2017
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer