Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnadskostnadsindex 2019, december

Byggnadskostnadsindex 2018, oktober

2018
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer