Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut fr.o.m. uppgifterna för januari 2016

Basåret för byggnadskostnadsindexet byts ut fr.o.m. uppgifterna för januari 2016. Det nya indexets viktstrukturer (kostnadsfördelningar) har uppdaterats för att svara mot kostnadsstrukturerna inom den yrkesmässiga nybyggnationen av hus. Dessutom har urvalet av produkter uppdaterats så att de motsvarar de nya byggnadstekniska bestämmelserna. Också täckningen av företagsurvalet har breddats.

Det officiella byggnadskostnadsindexet publiceras fortfarande efter kostnadsslag och hustyp. I den nya indexproduktionen upphör produktionen av indexen för självbyggande och de nuvarande renoveringsindexen. De index som upphör är:

Lantbruksbyggnader

Bostadsreparation

Reparation av bostadsaktiebolag

Reparation av egnahemshus

Reparation av kontors- och industribyggnader

Ett totalindex för bostadsbyggande kommer att börja produceras. Det täcker både nybyggnation och renoveringsbyggande:

1. Totalindexet för bostadsbyggande

1.1 Nybyggnad av bostadsbyggnader

1.1.1 Bostadssmåhus

1.1.2 Flervåningsbostadshus

1.2 Reparationsbyggande av bostadsbyggnader

1.2.1 Bostadsreparation av bostadsbyggnader

1.2.2 Byggnadsreparation av bostadsbyggnader

1.2.2.1 Byggnadsreparation av bostadssmåhus

1.2.2.2 Byggnadsreparation av flervåningsbostadshus

Förfrågningar: Jose Lahtinen tfn 029 551 3776, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

 


Senast uppdaterad 13.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/rki_2016-01-13_uut_001_sv.html