Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter i byggnadskostnadsindexet korrigeras 2.12.

Ett fel har upptäckts i byggnadskostnadsindexets uppgifter, vilket innebär att tidsserien korrigeras retroaktivt. Korrigeringarna gäller uppgifterna från maj 2020 till oktober 2020.

Felet beror på att arbetsgivares arbetspensionsavgift tillfälligt sänktes med 2,6 procentenheter fr.o.m. maj 2020 till slutet av året. Sänkningen hade inte beaktats i beräkningen av byggnadskostnadsindexet. Felet syns särskilt i tidsserien för arbetskostnader, men också i totalindexet. Arbetskostnadernas viktandel i totalindexet är 40 procent.

Offentliggörandena från maj till oktober publiceras på nytt med korrigerade uppgifter 2.12.2020. Följande databastabeller uppdateras fr.o.m. maj: 11nb, 11nd, 11np, 11nr, 11ns, 11nu, 11nw, 11ny, 11p1, 11p5, 118p.

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennuskustannusindeksi@stat.fi


Senast uppdaterad 27.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/rki_2020-11-27_uut_001_sv.html