Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna i byggnadskostnadsindexet har korrigerats

I byggnadskostnadsindexet har arbetskostnaderna korrigerats fr.o.m. uppgifterna för maj. Korrigeringen inverkar också på totalindexet på det sätt som figuren visar. Felet beror på att arbetsgivares arbetspensionsavgift tillfälligt sänktes med 2,6 procentenheter fr.o.m. maj 2020 till slutet av året. Nedgången i arbetspensionsavgifterna beaktades inte tidigare vid beräkningen av byggnadskostnadsindexet. Arbetskostnadernas viktandel i totalindexet är 40 procent.

Det absoluta värdet av skillnaderna mellan årsförändringarna av det ursprungliga totalindexet och det korrigerade totalindexet är i genomsnitt 0,8 procentenheter mellan maj och oktober.

Figur 1. Ursprungligt och korrigerat totalindex och arbetsindex

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Paula Paavilainen 029 551 3539

rakennuskustannusindeksi@stat.fi


Senast uppdaterad 2.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/rki_2020-12-02_uut_001_sv.html