Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadskostnadsindexets nästa basår är 2021 = 100

Det nya basåret tas i bruk 15.2.2022.

Byggnadskostnadsindexet är ett index som baserar sig på EU-rättsakter och vars basår vanligen byts ut med fem års mellanrum, vid år som slutar på siffran fem eller siffran noll. År 2021 trädde en ny förordning om europeisk företagsstatistik (EU) 2019/2152 i kraft. Förordningen fastställer undantagsvis 2021 = 100 som byggnadskostnadsindexets nästa basår. Därpå följande basår kommer åter att vara 2025 = 100, som slutar på siffran fem.

I samband med att det nya basåret tas i bruk uppdateras indexets viktstruktur så att den motsvarar kostnadsstrukturerna för nybyggnad. Publiceringen av de centrala indexserierna för tidigare basår fortsätter. Byggnadskostnadsindexet kommer att publiceras efter kostnadsslag, hustyp och insatsbenämning.


Senast uppdaterad 14.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/rki_2022-01-14_uut_001_sv.html