Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Byggnadskostnadsindexet har reviderats

Byggnadskostnadsindexet har reviderats och det nya basåret är 2021. Indexets viktstruktur har uppdaterats så att den motsvarar dagens nybyggande. Datainsamlingen har reviderats genom att man har infört nya datainsamlingsmetoder, webbskrapning av järnhandlar och material från kassaterminaler. Datainsamlingens företagsurval och de produkter som ingår i insamlingen har uppdaterats.

Insatsnomenklaturen på den mest detaljerade nivån, som ligger till grund för beräkningen, förnyades och detta syns i fråga om två insatsbenämningar i de index som publiceras: Sågvara och Inomhuskonstruktioner har strukits ur nomenklaturen, nya benämningar är Trästrukturer och Stomkonstruktioner.

Byggnadskostnadsindexets typer av husprojekt är innehållsmässigt oförändrade och de baserar sig på den nya Byggnadsklassificeringen 2018. Den tidigare hustypen Kontors- och affärsbyggnad kommer att heta Servicebyggnad. Publiceringen av index efter hustyp för gamla basår kommer att fortsätta genom kedjning, också när det gäller Kontors- och affärsbyggnad.

Publiceringen av reparationsindexen för bostadsbyggande fortsätter på så sätt att benämningarna Flervåningsbostadshus och Bostadssmåhus ändras till Flervåningshus och Småhus enligt den gällande byggnadsklassificeringen 2018. Också viktstrukturen för bostadsbyggandet har uppdaterats 2021 = 100.


Senast uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/rki_2022-02-15_uut_001_sv.html