Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Rakennustuotannon neljänneskatsaus 1/2005

1. Uudisrakentamisen määrä lähes ennallaan

Rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä oli lähes yhtä vilkasta kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Uusia rakennuksia aloitettiin rakentamaan 6,6 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on noin 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten yhteenlaskettu osuus kaikista aloitetuista kuutioista oli kaksi kolmasosaa. Valmistuneiden rakennusten yhteenlaskettu kuutiomäärä oli 6,0 miljoonaa kuutiota, mikä on noin viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennuslupia puolestaan myönnettiin 10,0 miljoonalle kuutiometrille, mikä on noin 40 prosenttia edellisvuotista enemmän. Poikkeuksellisen suuri muutosprosentti lupakuutioissa johtuu lähinnä suurille teollisuus- ja varastorakennushankkeille myönnetyistä luvista. Myös maatalousrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä kaksinkertaistui vuoden takaisesta.

 

kuva

 

kuva

2. Asuinrakentamisen kasvu tasaantunut

Asuinrakentamisen kasvu näyttäisi tasaantuneen viimeisen vuoden aikana sekä kuutioilla että kappalemäärillä mitattuna. Valmistuneita asuinrakennuksia oli vielä vuoden 2005 ensimmäiselläkin neljänneksellä enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä on kääntynyt jo laskuun kahden viimeisimmän vuosineljänneksen myötä. Asuinrakennusaloitusten väheneminen myös ensimmäisellä neljänneksellä oli odotettavissa, sillä asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä oli laskussa koko viime vuoden loppupuoliskon. Kasvun taittuminen johtuu lähinnä siitä, että pientalorakentaminen ei enää ole kasvanut yhtä voimakkaasti kuin edellisinä vuosina. Lupia asuinrakennuksille myönnettiin ensimmäisellä neljänneksellä selvästi edellisvuotista enemmän. On syytä kuitenkin huomioida, että ensimmäisellä neljänneksellä myönnetään lupia selvästi vähemmän kuin toisella vuosineljänneksellä, ja tästä johtuen asuinrakentamisen suuntaa voidaan arvioida luotettavammin vasta kuin toisen vuosineljänneksen tiedot ovat käytettävissä.

kuva

kuva

kuva

 

3. Muu talonrakentaminen

Muun kuin asuinrakentamisen kuutioilla mitattu kokonaismäärä kasvoi hieman vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Sekä myönnettyjen lupien että aloitettujen muiden kuin asuinrakennusten yhteenlasketut kuutiomäärät kasvoivat selvästi. Kasvu johtui lähinnä suurien teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärän selvästä kasvusta. Sen sijaan liike- ja toimistorakennusten aloitukset olivat edellisen neljänneksen tavoin laskussa.

kuva

kuva

 

 


Päivitetty 3.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. maaliskuu 2005, Rakennustuotannon neljänneskatsaus 1/2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/2005/03/rl_2005_03_2005-06-03_kat_001.html