Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 24.3.2006

Antalet bygglov för bostadshus ökade i januari

I januari 2006 beviljades bygglov för totalt 2,1 miljoner kubikmeter, vilket är ungefär en fjärdedel mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade avsevärt från januari i fjol, då bygglov beviljades för en stor industribyggnad. Kubikvolymen för bostadsbyggnader ökade däremot med nästan en tredjedel från föregående år. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader var också klart större än i januari i fjol. Ökningen beror närmast på ett större affärsbyggnadsprojekt i Vanda.

Beviljade bygglov i januari 2006

  Januari
1 000 m3
Förändring, %  
1/2005-1/2006
Alla byggnader 2 088 -23
- bostadsbyggnader 700 30
- fritidsbostadshus 45 1
- affärs- och kontorsbyggnader 521 142
- offentliga servicebyggnader 36 -72
- industri- och lagerbyggnader 429 -72
- lantbruksbyggnader 245 85
- övriga byggnader 111 3
Bostäder, antal 1 680 34

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens förhandsuppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de
anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. januari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/01/rl_2006_01_2006-03-24_tie_001_sv.html