Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 21.4.2006

Kubikvolymen för bygglov ökade i februari

I februari 2006 beviljades bygglov för totalt 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är ungefär en tredjedel mer än året innan. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader och offentliga servicebyggnader mer än fördubblades jämfört med februari år 2005. Kubikvolymerna ökade också inom alla andra typer av byggnader.

I januari-februari beviljades bygglov för nybyggande för drygt 6 miljoner kubikmeter, vilket är 7 procent mer än under motsvarande period år 2005. I början av året fick totalt omkring 4 000 nya bostäder bygglov, vilket är 12 procent mer än året innan.

Beviljade bygglov i februari och januari-februari 2006

  Februari
1 000 m3
Förändring, %  
2/2005 -
2/2006
Januari-februari
1 000 m3
Förändring, %  
1-2/2005 -
1-2/2006
Alla byggnader 3 748 31 6 093 7
- bostadsbyggnader 952 3 1 743 17
- fritidsbostadshus 74 8 121 6
- affärs- och kontorsbyggnader 755 126 1 348 116
- offentliga servicebyggnader 422 121 467 46
- industri- och lagerbyggnader 930 0 1 433 -42
- lantbruksbyggnader 425 73 670 77
- övriga byggnader 189 14 311 12
Bostäder, antal 2 173 -5 4 023 12

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 21.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/02/rl_2006_02_2006-04-21_tie_001_sv.html