Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Uudisrakentaminen jatkui vilkkaana vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhtä vilkasta kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Myönnettyjen rakennuslupien mukainen kuutiomäärä kasvoi hieman kun taas aloitettujen rakennushankkeiden yhteenlaskettu kuutiomäärä jäi hieman edellisvuotista alemmalle tasolle. Vuoden 2005 alkupuolella aloitettiin runsaasti uudisrakennushankkeita, mikä näkyy valmistuneiden rakennusten kuutiomäärän selvänä kasvuna vuoden 2005 lopulla ja vuoden 2006 alussa.

Uudisrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Uudisrakentamisen liukuvat vuosisummat

Asuinrakentamisen kasvu jatkuu

Asuinrakentamisen kasvu jatkuu sekä kuutioilla että asuntojen kappalemäärillä mitattuna. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien mukainen kuutiomäärä kasvoi 7 prosenttia ja aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä 16 prosenttia.

Rakennus- ja asuntotuotantotilaston tilastointikäytännöissä on tehty muutoksia, joilla on vaikutuksia lähinnä asuinrakentamista koskeviin lukuihin. Rekisteritietojen kattavuuden parantamiseksi tilastoinnissa on hyödynnetty muuttoilmoituksia vuoden 2005 alusta alkaen. Tässä katsauksessa esitetyt muutosprosentit on laskettu kuitenkin vertailukelpoisista luvuista. Lisätietoa tilastointikäytännön muutoksesta

Asuinrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Asuinrakentamisen liukuvat vuosisummat

Asuntotuotannon liukuvat vuosisummat

Muu talonrakentaminen

Muille kuin asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien mukainen kuutiomäärä säilyi tammi-maaliskuussa lähes ennallaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä kasvoi reilusti kun taas teollisuus- ja varastorakennuksille lupia myönnettiin selvästi edellisvuotista vähemmän. Aloitettujen muiden kuin asuinrakennusten kuutiomäärä laski 16 prosenttia, mikä selittyy lähinnä teollisuus- ja varastorakennusten selvästi vähentyneillä aloituskuutioilla. Muita kuin asuinrakennuksia valmistui tammi-maaliskuussa edellisvuotista enemmän.

Muun talonrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Muun talonrakentamisen liukuvat vuosisummat

Seuraava rakennustuotannon neljänneskatsaus (2/2006) ilmestyy 1.9.2006


Päivitetty 2.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. maaliskuu 2006, Uudisrakentaminen jatkui vilkkaana vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/2006/03/rl_2006_03_2006-06-02_kat_001.html