Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 28.7.2006

Kubikvolymen för bygglov minskade i maj

I maj 2006 beviljades bygglov för totalt 4,5 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 13 procent och kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader halverades från året innan. Däremot ökade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader klart jämfört med maj i fjol.

I januari-maj beviljades drygt 14 000 nya bostäder bygglov, vilket är 12 procent mindre än under motsvarande period för ett år sedan. För nybyggandet totalt beviljades bygglov för 19 miljoner kubikmeter, dvs. 3 procent mindre än i januari-maj året innan.

Beviljade bygglov i maj och januari-maj 2006

  Maj 1 000 m3 Förändring, %  
5/2005 -
5/2006
Januari-maj 1 000 m3 Förändring, %  
1-5/2005 -
1-5/2006
Alla byggnader 4 530 -13 19 099 -3
- bostadsbyggnader 1 575 -13 6 460 -5
- fritidsbostadshus 176 16 557 12
- affärs- och kontorsbyggnader 913 48 3 553 45
- offentliga servicebyggnader 150 -39 1 037 8
- industri- och lagerbyggnader 753 -51 3 778 -36
- lantbruksbyggnader 546 19 2 348 27
- övriga byggnader 417 -1 1 364 6
Bostäder, antal 3 464 -14 14 174 -12

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/05/rl_2006_05_2006-07-28_tie_001_sv.html