Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 25.8.2006

Byggloven minskade under första hälften av året

Under januari-juni 2006 beviljades bygglov för totalt 24 miljoner kubikmeter, vilket är 7 procent mindre än under motsvarande period för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 6 procent och för industri- och lagerbyggnader med en tredjedel från januari-juni i fjol. Däremot ökade kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader med en femtedel och kubikvolymen för lantbruksbyggnader med en fjärdedel från året innan.

Under januari-juni beviljades bygglov för något under 18 000 nya bostäder, vilket är 10 procent mindre än under motsvarande period för ett år sedan. Antalet höghusbostäder minskade med 22 procent, rad- och kedjehusbostäder med 11 procent och egnahemsbostäder med en procent jämfört med januari-juni år 2005.

I juni 2006 beviljades bygglov för totalt 4,6 miljoner kubikmeter, vilket är 9 procent mindre än för ett år sedan.

Beviljade bygglov i juni och januari-juni 2006

  Juni 1 000 m3 Förändring, %  
6/2005-
6/2006
Januari-juni 1 000 m3 Förändring, %  
1-6/2005 -
1-6/2006
Alla byggnader 4 609 -9 24 053 -7
- bostadsbyggnader 1 492 5 8 058 -6
- fritidsbostadshus 157 2 724 6
- affärs- och kontorsbyggnader 574 -40 4 174 18
- offentliga servicebyggnader 175 -33 1 221 -4
- industri- och lagerbyggnader 1 087 -22 4 919 -34
- lantbruksbyggnader 661 35 3 094 25
- övriga byggnader 463 13 1 862 5
Bostäder, antal 3 278 11 17 668 -10

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/06/rl_2006_06_2006-08-25_tie_001_sv.html