Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 22.9.2006

Kubikvolymen för bygglov ökade något i juli

I juli 2006 beviljades bygglov för totalt 2,3 miljoner kubikmeter, vilket är 3 procent mer än året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 13 procent och för affärs- och kontorsbyggnader med något under en tredjedel från året innan. Däremot minskade kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader samt lantbruksbyggnader jämfört med juli året innan.

För nybyggandet totalt beviljades i januari-juli 2006 bygglov för närmare 29 miljoner kubikmeter, vilket är 2 procent mindre än under motsvarande period för ett år sedan. Något färre än 22 000 nya bostäder beviljades bygglov, vilket är 3 procent mindre än i januari-juli året innan.

Beviljade bygglov i juli och januari-juli 2006

  Juli 
1 000 m3
Förändring, %
7/2005 -
7/2006
Januari - juli
1 000 m3
Förändring, % 
1-7/2005 -
1-7/2006
Alla byggnader 2 314 3 28 733 -2
- bostadsbyggnader 888 13 9 805 -1
- fritidsbostadshus 92 1 877 9
- affärs- och kontorsbyggnader 396 31 5 039 25
- offentliga servicebyggnader 36 -72 1 337 -11
- industri- och lagerbyggnader 498 -3 5 936 -28
- lantbruksbyggnader 193 -11 3 488 22
- övriga byggnader 211 5 2 251 8
Bostäder, antal 2 026 22 21 803 -3

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 22.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juli 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/07/rl_2006_07_2006-09-22_tie_001_sv.html