Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 27.10.2006

Kubikvolymen för bygglov ökade betydligt i augusti

I augusti 2006 beviljades bygglov för totalt 4,2 miljoner kubikmeter, vilket är 30 procent mer än året innan. Den kraftiga tillväxten förklaras av stora byggprojekt på mer än 50 000 kubikmeter, för vilka det beviljats betydligt fler bygglov än året innan. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader var mer än 2,5-faldig jämfört med året innan och antalet bygglov beviljade för industri- och lagerbyggnader var också nästan en tredjedel större än föregående år. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade däremot något från augusti i fjol.

Under januari-augusti 2006 ökade antalet bygglov för hela nybyggandet med en procent från året innan mätt med kubikvolymen. Drygt 25 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 2 procent mindre än under januari-augusti för ett år sedan. Antalet flervåningsbostäder minskade med 7 procent och radhusbostäder med 5 procent från året innan. Antalet egnahemsbostäder som fått bygglov var ungefär lika stort som under januari-augusti föregående år.

Beviljade bygglov i augusti och januari-augusti 2006

  Augusti
1 000 m3
Förändring, %
8/2005-
8/2006
Januari-augusti
1 000 m3
Förändring, %
1-8/2005-
1-8/2006
Alla byggnader 4 231 30 34 103 1
- bostadsbyggnader 1 124 -3 11 394 0
- fritidsbostadshus 120 8 1 026 9
- affärs- och kontorsbyggnader 968 163 6 156 37
- offentliga servicebyggnader 248 -15 1 652 -10
- industri- och lagerbyggnader 1 111 30 7 305 -22
- lantbruksbyggnader 376 76 3 925 22
- övriga byggnader 285 8 2 646 8
Bostäder, antal 2 440 -5 25 114 -2

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. augusti 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/08/rl_2006_08_2006-10-27_tie_001_sv.html