Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 24.11.2006

Kubikvolymen för bygglov ökade tydligt i september

I september 2006 beviljades bygglov för totalt 4,9 miljoner kubikmeter, vilket är 40 procent mer än året innan. Ökningen förklaras av stora byggprojekt på mer än 100 000 kubikmeter, som det jämfört med året innan nu fanns klar fler av. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader var ungefär 2,5-faldig jämfört med september året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade däremot med 13 procent från året innan.

Under januari-september 2006 ökade antalet bygglov för hela nybyggandet med 4 procent från året innan mätt med kubikvolymen. Drygt 28 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 4 procent mindre än under januari-september för ett år sedan. Antalet flervåningsbostäder minskade med 11 procent, radhusbostäder med 6 procent och egnahemshusbostäder med 2 procent från året innan.

Beviljade bygglov i september och januari-september 2006

  September
1 000 m3
Förändring, %
9/2005-
9/2006
Januari-september
1 000 m3
Förändring, %
1-9/2005-
1-9/2006
Alla byggnader 4 939 40 39 513 4
- bostadsbyggnader 1 159 -13 12 700 -3
- fritidsbostadshus 118 -4 1 183 7
- affärs- och kontorsbyggnader 1 280 170 7 517 46
- offentliga servicebyggnader 74 -62 1 781 -16
- industri- och lagerbyggnader 1 611 140 8 964 -12
- lantbruksbyggnader 403 6 4 363 17
- övriga byggnader 292 -13 3 004 5
Bostäder, antal 2 639 -15 28 112 -4

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.11.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/09/rl_2006_09_2006-11-24_tie_001_sv.html