Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 23.2.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade med 9 procent i fjol

År 2006 beviljades bygglov för totalt drygt 51 miljoner kubikmeter, vilket är 9 procent mer än året innan. Mätt med kubikvolymen ökade affärs- och kontorsbyggnaderna med så mycket som 67 procent jämfört med året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader ökade med en procent och kubikvolymen för lantbruksbyggnader med 15 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade däremot med 3 procent och kubikvolymen för offentliga servicebyggnader med en femtedel jämfört med år 2005.

År 2006 beviljades bygglov för omkring 35 500 nya bostäder, dvs. 4 procent mindre än år 2005. Antalet egnahemshusbostäder minskade med 3 procent, radhusbostäder med 9 procent och flervåningshusbostäder med 7 procent från året innan.

I december 2006 beviljades bygglov för totalt 2,8 miljoner kubikmeter, dvs. 28 procent mer än i december år 2005.

Beviljade bygglov i december och januari-december 2006

  December
1 000 m3
Förändring, %
12/2005-
12/2006
Januari-december
1 000 m3
Förändring, %
1-12/2005-
1-12/2006
Alla byggnader 2 811 28 51 317 9
- bostadsbyggnader 661 -4 15 810 -3
- fritidsbostadshus 60 2 1 491 4
- affärs- och kontorsbyggnader 881 170 10 175 67
- offentliga servicebyggnader 25 -51 2 202 -20
- industri- och lagerbyggnader 885 19 12 694 1
- lantbruksbyggnader 176 -1 5 270 15
- övriga byggnader 122 -11 3 676 4
Bostäder, antal 1 674 1 35 465 -4

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2006, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2006/12/rl_2006_12_2007-02-23_tie_001_sv.html