Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 20.4.2007

Kubikvolymen för bygglov minskade i februari

I februari 2007 beviljades bygglov för totalt 3,1 miljoner kubikmeter, vilket är 16 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader minskade med drygt en tredjedel och kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader med 12 procent från året innan. Också antalet bygglov för offentliga servicebyggnader minskade klart mätt med kubikvolymen. Antalet bygglov för bostadsbyggandet ökade däremot något från året innan. Totalt fick omkring 2 300 nya bostäder bygglov, vilket är 6 procent mer än i februari året innan.

Under januari-februari 2007 beviljades bygglov för totalt 6 miljoner kubikmeter, vilket är lika mycket som under motsvarande period året innan.

Beviljade bygglov i februari och januari-februari 2007

  Februari
1 000 m3
Förändring, %  
2/2006 -
2/2007
Januari-februari
1 000 m3
Förändring, %  
1-2 /2006 -
1-2 /2007
Alla byggnader 3 136 -16 6 096 0
- bostadsbyggnader 991 4 1 605 -8
- fritidsbostadshus 79 7 148 22
- affärs- och kontorsbyggnader 663 -12 1 520 13
- offentliga servicebyggnader 218 -48 336 -28
- industri- och lagerbyggnader 602 -35 1 404 -2
- lantbruksbyggnader 388 -9 774 16
- övriga byggnader 195 3 310 0
Bostäder, antal 2 303 6 3 670 -9

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 20.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. februari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/02/rl_2007_02_2007-04-20_tie_001_sv.html