Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 25.5.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade i mars

I mars 2007 beviljades bygglov för totalt 4,9 miljoner kubikmeter, vilket är nästan en fjärdedel mer än året innan. Kubikvolymen för industri och lagerbyggnader var mer än dubbelt större än i mars 2006. Ökningen berodde närmast på några stora lagerbyggnadsprojekt i huvudstadsregionen. Också byggloven för affärs- och kontorsbyggnader ökade klart från året innan mätt med kubikvolymen. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade däremot med 15 procent från mars år 2006.

Under januari-mars 2007 beviljades bygglov för hela nybyggandet med drygt 11 miljoner kubikvolymer, vilket är 11 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen ökade nästan för alla typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnaderna. Under januari-mars fick drygt 6 800 nya bostäder bygglov, vilket är 9 procent mindre än föregående år.

Beviljade bygglov i mars och januari-mars 2007

  Mars
1 000 m3
Förändring, %
3/2006 -
3/2007
Januari-mars
1 000 m3
Förändring, %
1-3/2006 -
1-3/2007
Alla byggnader 4 939 23 11 409 11
- bostadsbyggnader 1 290 -15 2 975 -11
- fritidsbostadshus 105 -8 260 8
- affärs- och kontorsbyggnader 968 52 2 581 29
- offentliga servicebyggnader 316 46 668 -3
- industri- och lagerbyggnader 1 425 117 2 963 41
- lantbruksbyggnader 571 -4 1 358 4
- övriga byggnader 264 1 604 3
Bostäder, antal 2 979 -11 6 828 -9

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/03/rl_2007_03_2007-05-25_tie_001_sv.html