Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 24.8.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade i juni

I juni 2007 beviljades bygglov för totalt 6,1 miljoner kubikmeter, vilket är något under en tredjedel mer än året innan. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader ökade klart från föregående år. Däremot beviljades färre bygglov för bostadsbyggande jämfört med året innan. Totalt 3 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 15 procent mindre än i juni i fjol.

Under januari-juni 2007 beviljades bygglov för totalt 30 miljoner kubikmeter, vilket är omkring en fjärdedel mer än under motsvarande period år 2006. Kubikvolymen ökade för alla typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnaderna.

Beviljade bygglov i juni och under januari-juni 2007

  Juni
1 000 m3
Förändring, %
6/2006 -
6/2007
Januari-juni
1 000 m3
Förändring, %
1-6/2006 -
1-6/2007
Alla byggnader 6 126 31 30 032 24
- bostadsbyggnader 1 406 -11 8 013 -2
- fritidsbostadshus 162 3 746 3
- affärs- och kontorsbyggnader 1 434 150 6 217 49
- offentliga servicebyggnader 109 -38 1 345 10
- industri- och lagerbyggnader 1 797 65 8 209 67
- lantbruksbyggnader 809 22 3 575 16
- övriga byggnader 410 -11 1 927 3
Bostäder, antal 2 998 -15 17 814 0

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juni 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/06/rl_2007_06_2007-08-24_tie_001_sv.html