Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 21.9.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade i juli

I juli 2007 beviljades bygglov för totalt 2,7 miljoner kubikmeter, vilket är 16 procent mer än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader samt affärs- och kontorsbyggnader ökade klart från föregående år. Antalet bostäder som fick bygglov var däremot 13 procent färre än i juli året innan.

Under januari-juli 2007 beviljades bygglov för totalt 34 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymerna ökade för nästan alla typer av byggnader. Bygglov som beviljats för bostadsbyggande minskade dock från året innan. Totalt fick drygt 20 000 nya bostäder bygglov, vilket är 7 procent mindre än under januari-juli år 2006.

Beviljade bygglov i juli och under januari-juli 2007

  Juli
1 000 m3
Förändring, %
7/2006 -
7/2007
Januari-juli
1 000 m3
Förändring, %
1-7/2006 -
1-7/2007
Alla byggnader 2 688 16 34 387 20
- bostadsbyggnader 795 -10 9 175 -6
- fritidsbostadshus 96 4 889 1
- affärs- och kontorsbyggnader 558 41 7 317 45
- offentliga servicebyggnader 36 0 1 498 12
- industri- och lagerbyggnader 815 64 9 362 58
- lantbruksbyggnader 179 -7 3 911 12
- övriga byggnader 209 -1 2 234 -1
Bostäder, antal 1 763 -13 20 344 -7

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 21.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juli 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/07/rl_2007_07_2007-09-21_tie_001_sv.html