Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 26.10.2007

Kubikvolymen för bygglov minskade något i augusti

I augusti 2007 beviljades bygglov för totalt 4 miljoner kubikmeter, vilket är 5 procent mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för nästan alla typer av byggnader. För industri- och lagerbyggnader ökade kubikvolymen för bygglov dock med en femtedel från året innan.

Under januari-augusti 2007 beviljades bygglov för totalt drygt 39 miljoner kubikmeter, vilket är 15 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader var 1,5-faldig jämfört med året innan och antalet bygglov beviljade för affärs- och kontorsbyggnader var mer än en tredjedel fler än föregående år. Antalet bostäder som fick bygglov var däremot 7 procent färre än under januari-augusti år 2006.

Beviljade bygglov i augusti och under januari-augusti 2007

  Augusti
1 000 m3
Förändring, %
8/2006-
8/2007
Januari-augusti
1 000 m3
Förändring, %
1-8/2006-
1-8/2007
Alla byggnader 4 032 -5 39 286 15
- bostadsbyggnader 1 031 -8 10 490 -8
- fritidsbostadshus 125 4 1 042 2
- affärs- och kontorsbyggnader 919 -5 8 335 35
- offentliga servicebyggnader 78 -68 1 585 -4
- industri- och lagerbyggnader 1 350 21 11 019 51
- lantbruksbyggnader 284 -24 4 261 9
- övriga byggnader 246 -14 2 555 -3
Bostäder, antal 2 413 -1 23 377 -7

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. augusti 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/08/rl_2007_08_2007-10-26_tie_001_sv.html