Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 23.11.2007

 

Kubikvolymen för bygglov minskade i september

I september 2007 beviljades bygglov för totalt 4,1 miljoner kubikmeter, vilket är 16 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggnader minskade med en fjärdedel från året innan. Också för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader beviljades färre bygglov än året innan. Däremot ökade kubikvolymen för offentliga servicebyggnader klart från september i fjol.

Under januari-september 2007 beviljades bygglov för totalt 44,6 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymerna ökade för nästan alla typer av byggnader. Bygglov som beviljats för bostadsbyggande minskade dock från året innan. Nästan 26 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 8 procent mindre än under januari-september för ett år sedan.

Beviljade bygglov i september och under januari-september 2007

  September
1 000 m3
Förändring, %
9/2006-
9/2007
Januari-september
1 000 m3
Förändring, %
1-9/2006-
1-9/2007
Alla byggnader 4 138 -16 44 621 13
- bostadsbyggnader 874 -25 11 627 -8
- fritidsbostadshus 125 5 1 195 1
- affärs- och kontorsbyggnader 869 -32 9 698 29
- offentliga servicebyggnader 413 458 2 015 13
- industri- och lagerbyggnader 1 376 -15 12 572 40
- lantbruksbyggnader 230 -43 4 649 7
- övriga byggnader 252 -14 2 865 -5
Bostäder, antal 1 942 -26 25 836 -8

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 23.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/09/rl_2007_09_2007-11-23_tie_001_sv.html