Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 21.12.2007

Kubikvolymen för bygglov ökade med en fjärdedel i oktober

I oktober 2007 beviljades bygglov för totalt 4,3 miljoner kubikmeter, vilket är 26 procent mer än året innan. Kubikvolymen ökade för alla typer av byggnader med undantag av lantbruksbyggnaderna.

Under januari-oktober 2007 beviljades bygglov för totalt närmare 50 miljoner kubikmeter, vilket är 14 procent mer än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för beviljade bygglov för affärs- och kontorsbyggnader och industri- och lagerbyggnader ökade båda med ungefär en tredjedel från året innan. Bygglov som beviljats för bostadsbyggande minskade däremot från året innan. Något under 29 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 8 procent mindre än under januari-oktober för ett år sedan.

Beviljade bygglov i oktober och under januari-oktober 2007

  Oktober
1 000 m3
Förändring, %
10/2006-
10/2007
Januari-oktober
1 000 m3
Förändring, %
1-10/2006-
1-10/2007
Alla byggnader 4 311 26 49 586 14
- bostadsbyggnader 1 064 1 12 883 -8
- fritidsbostadshus 130 6 1 349 2
- affärs- och kontorsbyggnader 1 068 72 10 934 33
- offentliga servicebyggnader 156 28 2 190 14
- industri- och lagerbyggnader 1 215 21 13 959 39
- lantbruksbyggnader 210 -19 4 888 4
- övriga byggnader 468 109 3 384 3
Bostäder, antal 2 465 -3 28 746 -8

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 21.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/10/rl_2007_10_2007-12-21_tie_001_sv.html