Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 22.2.2008

Kubikvolymen för bygglov ökade med 10 procent år 2007

År 2007 beviljades bygglov för totalt drygt 56 miljoner kubikmeter, vilket är 10 procent mer än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader ökade med 29 procent och kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader med en femtedel jämfört med år 2006. Kubikvolymen ökade också för alla andra typer av byggnader med undantag av bostadsbyggnader.

År 2007 beviljades bygglov för omkring 33 000 nya bostäder, dvs. 8 procent mindre än år 2006. Antalet radhuslägenheter minskade med en femtedel och antalet småhusbostäder med 9 procent från året innan. Antalet höghuslägenheter som beviljats bygglov var något fler än året innan.

I december 2007 beviljades bygglov för totalt 2,8 miljoner kubikmeter, vilket är lika mycket som året innan.

Beviljade bygglov i december och under januari-december 2007

  December
1 000 m3
Förändring, %
12/2006-
12/2007
Januari-december
1 000 m3
Förändring, %
1-12/2006-
1-12/2007
Alla byggnader 2 799 0 56 493 10
- bostadsbyggnader 588 -11 14 539 -8
- fritidsbostadshus 48 -20 1 509 1
- affärs- och kontorsbyggnader 464 -47 12 393 22
- offentliga servicebyggnader 141 471 2 543 15
- industri- och lagerbyggnader 1 208 36 16 349 29
- lantbruksbyggnader 231 31 5 396 2
- övriga byggnader 118 -3 3 764 2
Bostäder, antal 1 468 -12 32 711 -8

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 22.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2007/12/rl_2007_12_2008-02-22_tie_001_sv.html