Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 28.3.2008

Kubikvolymen för bygglov ökade i januari

I januari 2008 beviljades bygglov för totalt 3,5 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mer än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader fördubblades jämfört med föregående år. Till ökningen bidrog i synnerhet stora lagerbyggnadsprojekt. Mätt i kubik minskade däremot volymen av affärs- och kontorsbyggnader med en tredjedel från januari året innan.

I januari 2008 fick totalt nästan 1 500 nya bostäder bygglov, vilket är 10 procent mer än året innan.

Beviljade bygglov i januari 2008

  Januari
1 000 m3
Förändring, %
1/2007-
1/2008
Alla byggnader 3 466 19
- bostadsbyggnader 634 6
- fritidsbostadshus 69 3
- affärs- och kontorsbyggnader 572 -32
- offentliga servicebyggnader 238 104
- industri- och lagerbyggnader 1 648 104
- lantbruksbyggnader 174 -54
- övriga byggnader 131 19
Bostäder, antal 1 471 10

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/01/rl_2008_01_2008-03-28_tie_001_sv.html