Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 25.4.2008

Antalet bygglov för bostadsbyggnader minskade i februari

I februari 2008 minskade kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggande med mer än en fjärdedel från året innan. Också kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader samt lantbruksbyggnader minskade från februari året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader ökade däremot klart jämfört med föregående år. I februari beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är en procent mer än för ett år sedan.

Under januari-februari 2008 fick 3 100 nya bostäder bygglov, dvs. 16 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för hela nybyggandet ökade dock med 10 procent jämfört med januari-februari året innan.

Beviljade bygglov i februari och januari-februari 2008

  Februari
1 000 m3
Förändring, %
2/2007-
2/2008
Januari-februari
1 000 m3
Förändring, %
1-2/2007-
1-2/2008
Alla byggnader 3 174 1 6 699 10
- bostadsbyggnader 731 -26 1 377 -14
- fritidsbostadshus 98 23 169 14
- affärs- och kontorsbyggnader 640 -3 1 215 -20
- offentliga servicebyggnader 316 45 554 65
- industri- och lagerbyggnader 941 56 2 628 87
- lantbruksbyggnader 282 -27 457 -41
- övriga byggnader 167 -14 300 -3
Bostäder, antal 1 603 -30 3 100 -16

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 25.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/02/rl_2008_02_2008-04-25_tie_001_sv.html