Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rakennus- ja asuntotuotanto -tilaston sivuilla.

Uudisrakentaminen jatkui vilkkaana ensimmäisellä neljänneksellä

Uudisrakentamisen pitkään jatkunut kasvu jatkui vuonna 2007 ja vuodesta tulikin jälleen uusi uudisrakentamisen huippuvuosi. Vuonna 2007 rakennuslupia myönnettiin kuutioilla mitattuna Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 9 prosenttia edellisvuotta enemmän, aloitukset kasvoivat 19 prosenttia ja valmistuneitakin rakennuksia oli 16 prosenttia edellisvuotista enemmän. Uudisrakentamisen kasvun jatkuminen oli kuitenkin vilkastuneen toimitilarakentamisen varassa, sillä asuinrakentaminen hiipui jo selvästi vuoteen 2006 verrattuna.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä uudisrakentaminen jatkui vilkkaana, vaikkakin kasvu rakennuslupien ja aloitusten kuutiomäärien avulla tarkasteltuna ennakoi kasvun hiipumista. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 12 prosenttia ja aloitettujen uudisrakennushankkeiden kuutiomäärä 18 prosenttia edellisvuodesta.

Eri vuosineljänneksillä myönnettyjen rakennuslupien ja aloitettujen rakennushankkeiden osuudet koko uudisrakentamisen vuotuisesta määrästä vaihtelevat huomattavasti. Vuoden 2008 uudisrakentamisen suuntaa onkin helpompi arvioida vasta toisen vuosineljänneksen tietojen valmistuttua, sillä toisen neljänneksen paino koko vuoden lupa- ja aloitusluvuista on ollut viime vuosina noin 35 %.


Uudisrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Uudisrakentamisen liukuvat vuosisummat

 

Asuinrakentaminen hiipuu

Asuinrakentamisen vuosia jatkunut kasvu tasaantui vuonna 2006 ja kääntyi laskuun vuonna 2007. Vuonna 2007 aloitettiin 30 800 uuden asunnon rakennustyöt, mikä on noin 3 200 asuntoa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitusten väheneminen näkyi kaikissa asuinrakennustyypeissä: Omakotitaloasunnot -1 200 kpl, rivitaloasunnot -1 400 kpl ja kerrostaloasunnot -700 kpl. Vuonna 2007 myönnettiin rakennusluvat noin 33 600 uudelle asunnolle, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuinrakentamisen hiipuminen on seurausta uusiin asuntoihin kohdistuvan kysynnän vähentymisestä. Uusien asuntojen korkealle noussut hintataso ja rahoituksen kallistuminen on vähentänyt kysyntää, mikä näkyy valmiiden myymättömien asuntojen määrän kasvuna ja omatoimisen asuinrakentamisen hiipumisena.

 

Asuinrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Asuinrakentamisen liukuvat vuosisummat

 

Asuntotuotannon liukuvat vuosisummat

 

Toimitilarakentaminen jatkuu vilkkaana

Toimitilarakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana, vaikkakin uusille hankkeille myönnettyjen rakennuslupien ja aloitusten määrät ovat kuutioilla mitattuna kääntyneet laskuun. Viime vuonna muita kuin asuinrakennuksia aloitettiin ennätysmäärä, mikä pitää toimitilarakentamisen volyymin kasvussa vielä jonkin aikaa, vaikkakin uusien hankkeiden aloitukset vähenivät tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 23 prosenttia.

Vuonna 2007 uusia muita kuin asuinrakennuksia aloitettiin yhteensä 37 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 37 prosenttia enemmän kuin vuonna 2006. Merkittävimmät ryhmät tässä luokassa olivat:

  • Teollisuusrakennukset (8,2 miljoonaa kuutiota, kasvua 30 % edellisvuodesta)
  • Liikerakennukset (8,1 miljoonaa kuutiota, kasvua 57 % edellisvuodesta)
  • Varastorakennukset (7,0 miljoonaa kuutiota, kasvua 90 % edellisvuodesta)
  • Maatalousrakennukset (4,5 miljoonaa kuutiota, kasvua 6 % edellisvuodesta)
  • Toimistorakennukset (2,5 miljoonaa kuutiota, kasvua 75 % edellisvuodesta).

 

 

 

Muun talonrakentamisen kuutiomäärän muutokset verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

 

Muun talonrakentamisen liukuvat vuosisummat

 

 

Seuraava rakennustuotannon neljänneskatsaus (2/2008) ilmestyy 29.8.2008

Lisätietoja: Kristian Taskinen (09) 1734 2238,rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 30.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennusluvat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4262. maaliskuu 2008, Uudisrakentaminen jatkui vilkkaana ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rl/2008/03/rl_2008_03_2008-05-30_kat_001.html