Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 26.9.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade i juli

I juli 2008 beviljades bygglov för totalt 2,2 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mindre än året innan. För bostadsbyggande beviljades en tredjedel mindre bygglov än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader halverades från juli föregående år.

Under januari-juli 2008 beviljades bygglov för totalt 30 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader. Omkring 17 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är nästan en femtedel mindre än under januari-juli året innan.

Beviljade bygglov i juli och under januari-juli 2008

  Juli
1 000 m3
Förändring, %
7/2007-
7/2008
Januari-juli
1 000 m3
Förändring, %
1-7/2007-
1-7/2008
Alla byggnader 2 164 -19 30 006 -13
- bostadsbyggnader 529 -33 7 559 -18
- fritidsbostadshus 114 18 836 -6
- affärs- och kontorsbyggnader 529 -5 5 591 -24
- offentliga servicebyggnader 100 176 1 921 28
- industri- och lagerbyggnader 407 -50 9 297 -1
- lantbruksbyggnader 250 40 2 789 -29
- övriga byggnader 235 13 2 014 -10
Bostäder, antal 1 067 -39 16 928 -17

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/07/rl_2008_07_2008-09-26_tie_001_sv.html