Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 24.10.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade i augusti

I augusti 2008 beviljades bygglov för totalt 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mindre än året innan. Kubikvolymerna minskade för nästan alla typer av byggnader.

Under januari-augusti 2008 beviljades bygglov för totalt 34 miljoner kubikmeter, vilket är 13 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med något under en femtedel och för affärs- och kontorsbyggnader med en fjärdedel från januari-augusti året innan. Kubikvolymerna minskade även för andra typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader.

Beviljade bygglov i augusti och januari-augusti 2008

  Augusti
1 000 m3
Förändring, %
8/2007-
8/2008
Januari-augusti
1 000 m3
Förändring, %
1-8/2007-
1-8/2008
Alla byggnader 3 242 -20 34 043 -13
- bostadsbyggnader 921 -11 8 685 -17
- fritidsbostadshus 101 -19 983 -6
- affärs- och kontorsbyggnader 477 -48 6 262 -25
- offentliga servicebyggnader 330 323 2 297 45
- industri- och lagerbyggnader 964 -29 10 410 -6
- lantbruksbyggnader 218 -23 3 070 -28
- övriga byggnader 231 -6 2 335 -9
Bostäder, antal 2 322 -4 19 689 -16

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 24.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. augusti 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/08/rl_2008_08_2008-10-24_tie_001_sv.html