Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Byggnads- och bostadsproduktion.

Publicerad: 21.11.2008

Kubikvolymen för bygglov minskade i september

I september 2008 beviljades bygglov för totalt 3,8 miljoner kubikmeter, vilket är 8 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för industri- och lagerbyggnader minskade med nästan hälften jämfört med föregående år. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader ökade däremot med drygt en tredjedel från september året innan. Ett stort affärsbyggnadsprojekt i Birkaland inverkade särskilt på ökningen.

Under januari-september 2008 beviljades bygglov för totalt 38 miljoner kubikmeter, vilket är 14 procent mindre än under motsvarande period året innan. Kubikvolymerna minskade för alla typer av byggnader med undantag av offentliga servicebyggnader. Nästan 22 000 nya bostäder fick bygglov, vilket är 15 procent mindre än under januari-september året innan.

Beviljade bygglov i september och januari-september 2008

  September
1 000 m3
Förändring, %
9/2007-
9/2008
Januari-september
1 000 m3
Förändring, %
1-9/2007-
1-9/2008
Alla byggnader 3 824 -8 38 320 -14
- bostadsbyggnader 841 -4 9 611 -17
- fritidsbostadshus 130 5 1 131 -5
- affärs- och kontorsbyggnader 1 192 37 7 483 -23
- offentliga servicebyggnader 321 -22 2 626 30
- industri- och lagerbyggnader 757 -45 11 336 -10
- lantbruksbyggnader 314 36 3 483 -25
- övriga byggnader 269 7 2 650 -7
Bostäder, antal 2 002 3 21 851 -15

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över bygglov, som baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Beviljade bygglov 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 21.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/2008/09/rl_2008_09_2008-11-21_tie_001_sv.html